Nederlandse douane innoveert volop mee

 • Nederlandse douane innoveert volop mee

  In de ogen van de Wereldbank (LPI – Logistieke Performance Index) scoort Nederland lager dan twee jaar terug. Oorzaak onder meer de mindere beoordeling voor de Nederlandse douane. Frank Heijmann, hoofd handelsrelaties van de douane, laat een ander geluid horen in een recent uitgekomen online magazine over de Topsector Logistiek.

  ‘Nederlandse douane innoveert volop mee’

  Nederland is een handelsnatie. Van alle importen die plaatsvinden in de EU, komt een kwart via Nederland binnen en wordt hier afgehandeld. Het aandeel van Nederland in de Europese export bedraagt ruim tien procent. Enorme hoeveelheden, waarmee de douane in unieke samenwerking met het bedrijfsleven manager is van deze internationale goederenstromen. De douane van Nederland is altijd op zoek naar de juiste balans tussen toezicht, controle en het faciliteren van de afhandeling. De overheidsdienst innoveert om het bedrijfsleven te helpen om sneller en effectiever handel te drijven. Hierbij zoekt de douane samenwerking in de driehoek overheid-bedrijfsleven-wetenschap in uitvoering, onderzoek en in onderwijs en kennisontwikkeling. Inhoudelijk bouwt de douane op drie pijlers.

  1. Vertrouwen op basis van beoordeling

  De douane gaat met horizontaal toezicht uit van vertrouwen. Geen blind vertrouwen, maar vertrouwen op basis van de ervaringen uit het verleden en de eigen verantwoordelijkheid van een bedrijf in de logistieke keten. Die verantwoordelijkheid betekent dat een bedrijf zelf alle waarborgen en veiligheidsprocedures bewaakt. De douane geeft een bedrijf al dan niet het vertrouwen op basis van een beoordeling van bestaande waarborgen, veiligheidssystemen en formele aspecten uit de EU-wetgeving. Een voorbeeld is het certificeringssysteem van Authorised Economic Operator (AEO). Betrouwbare goederenketens gaan een steeds grotere rol spelen in het internationale handelsverkeer en door de nauwe samenwerking met buitenlandse douane diensten kunnen er betrouwbare ketens worden gerealiseerd; goederenstromen van alle ketenpartners die zich aan de regels van de ketenregisseur houden. Dat zijn stromen waarin gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde methodes, gegevensuitwisseling tussen douanediensten en procedures die dat waarborgen.

  2. Samenwerken voorkomt rompslomp

  Constante samenwerking en communicatie, monitoring van bedrijfsprocessen en inzage in vertrouwelijke informatie die voor de concurrent geheim blijft, maar onder zorgvuldig vastgelegde voorwaarden met de douane kan worden gedeeld maakt de procedure veel transparanter en daarmee de rompslomp minder. Dat helpt de ondernemers in de onbelemmerde doorvoer van betrouwbare zendingen. In ruil van toegang tot de systemen en data van de ondernemers, biedt de douane bijvoorbeeld inspecties die hun logistiek niet verstoren. We zitten niet langer tegenover elkaar als overheid en bedrijfsleven, maar als partners aan tafel om knelpunten op te lossen. Wat komt er op ons af en hoe krijgen we het morgen geregeld?

  3. Controleren met hightech middelen

  De toezicht filosofie van de douane is gericht op systeemgericht controleren. Op een slimme manier wordt gekeken naar de achtergrond van zendingen en voortgebouwd op interne controle maatregelen bij bedrijven. Hierbij maakt de douane gebruik van de nieuwste technologie. Bijvoorbeeld hightech scanners waarmee hele trucks of zelfs treinen gescand kunnen worden terwijl ze rijden. Op basis van analyse van de scandata worden illegale goederen of lading gedetecteerd. De douane gebruikt ook mathematische modellen, statistische analyses en verschillende informatiebronnen en actuele big data. Hiermee identificeert de douane op luchthavens en in havens binnenkomende risicovolle zendingen en selecteert de douane op gevoelige bestemmingen en vertrekpunten. Innovatieve systemen maken het ook mogelijk om – wanneer nodig – uiterst efficiënt 100 procent controles op specifieke risico’s uit te voeren.

  Bron: logistiek.nl 06-08-2018