Werkwijze

Werkwijze

Veemflex hanteert een vrij eenvoudige werkwijze bestaande uit de onderstaande zes stappen.

Een opdracht komt binnen

U krijgt een opdracht binnen van een klant om goederen in ontvangst te nemen. De partij krijgt automatisch een pakhuismerk (intern referentienummer of batchnummer) toegewezen. Opdrachtreferentie, klantnummer en batchnummer kunt u naar eigen keuze ingeven. Binnen een pakhuismerk mogen meerdere opdrachtreferenties en merken voorkomen. Ook verdere gegevens zoals transporteenheden, verpakking, gewicht en documentsoort kunnen alvast worden ingevoerd.

Inslag opdracht voor het magazijn

Nadat de reservering is opgeslagen kunt u een opdracht voor het magazijn maken. U geeft dan aan waar de goederen geplaatst moeten worden. Als u dit nog niet weet dan kunt u volstaan met het gewicht en/of aantal colli. Ook gegevens betreffende restitutie of actieve veredeling en opmerkingen kunt u hier ingeven.

De goederen zijn ontvangen

De goederen zijn binnen gekomen en staan op de juiste plaats in het magazijn. In het opslagprogramma kunt u de werkorder weer opvragen. Het is nu belangrijk om de juiste locatie, colli, gewichten, inslagdatum en documentsoort in te geven. Dit is de basis van uw verdere administratie. Deze gegevens worden gebruikt voor de overzichten naar uw klanten en de douane. Om kort te zijn: de partij goederen staan nu in de voorraad!

Uitslag opdracht voor het magazijn

U krijgt de opdracht van uw klant om de opgeslagen goederen weer uit te leveren. U maakt voor het magazijn een uitslag order om de goederen klaar te zetten voor verzending. Via het pakhuismerk (PHM), opdracht referentie of merk kunt u de betreffende partij goederen weer opvragen. U kunt het aantal colli of nettogewicht ingeven dat u wilt uitslaan.

Goederen worden uit de voorraad gehaald

Binnen het uitslag-programma kunt u de betreffende uitslag-werkorder weer oproepen. U kunt nu nog de gegevens van de werkorder aanpassen. Tevens kunt u hier de transporteur, documentsoort, uitslagdatum en aflevergegevens aanpassen. Het is mogelijk om meerdere batches of merken tegelijkertijd uit te slaan.

Waarborg een complete dienstverlening

De gegevens die tijdens de in- en uitslag van de goederen zijn ingegeven of genegeerd kunnen verder worden verwerkt door de financiële administratie. U kunt hiervoor ieder willekeurig financiëel pakket gebruiken dat kan werken met standaard Excel bestanden. Het financiële pakket Profinad (ook een Spike Technology Europe product) kunt u zelfs rechtstreeks koppelen aan uw Veemflex! Facturatie van de inslagen, opslag, uitslagen en allerhande bewerkingen worden hierdoor eenvoudig gefactureerd aan uw klanten en uiteraard direct verwerkt in uw boekhouding.

Meer informatie over Veemflex?