Functionaliteiten

Functionaliteiten

Veemflex biedt een hele hoop functionaliteiten. Wij hebben deze voor u opgesomd.

Warehouse

Veemflex bevat vele functies die geënt zijn op de logistiek van het veembedrijf. Ten dele zijn dit standaardfuncties die voor de meeste organisaties hetzelfde zijn. Zo zal het beheer van een eenvoudig relatiebestand niet veel verschillen per bedrijf. Wanneer het echter gaat om de specifieke opslag van de goederen is dit een heel ander verhaal. Of wat dacht u van de loodsindeling. Of de inslagen, uitslagen, werkorders, etc. Om nog maar te zwijgen van de douaneformaliteiten. Voor al deze zaken wordt Veemflex speciaal voor u op maat gesneden.

De onderstaande tabel bevat daardoor slechts een globaal overzicht van deze functionaliteiten. Het overzicht heeft ook geen betrekking op orders en facturering. Facturering is standaard wel mogelijk. De uitgebreide Veemflex versie kan direct gekoppeld worden aan het financiële softwarepakket Profinad. Voor nog meer mogelijkheden verwijzen wij U naar de uitgebreide handleiding van dit pakket, welke U hier gratis kunt downloaden. Mocht uw interesse inmiddels zijn gewekt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij komen Veemflex graag geheel vrijblijvend bij u demonstreren. 

Algemeen

 • Alle gegevens zijn eenvoudig te exporteren voor electronische Transit-aangiften.
 • Koppeling met RF en Barcode apparatuur is ingebouwd.
 • Orderberichten voor klant en opdrachtgever, en op basis daarvan factuurberichten.
 • Rapportages per klant, activiteit, etc. zijn op vele manieren mogelijk.

Ontvangst

 • De verschillende verschijningsvormen van emballages (palletten, containers, balen, etc.) zijn vast te leggen op verschillende manieren, zoals ’48 balen op een pallet’.
 • Per artikel zijn meerdere verschijningsvormen vast te leggen (container, IBC).
 • Batchnummer/lotnummer in te geven zodat aan tracking en tracing gedaan kan worden.
 • De planning van de goederenontvangst in uren op basis van ontvangstinformatie (los in container, op pallets, omstapelen etc.) geschiedt via de agenda.
 • Controles bij ontvangst op bv THT, batchnummer of steekproef zijn deels mogelijk.
 • QC door derden, wel locatie toekennen zodat het artikel te vinden is, is deels mogelijk, doch misschien voor uitbreiding vatbaar.
 • Afwijkingenrapportage t.o.v. info door opdrachtgever is als vrije tekst in te geven.
 • Registratie schade en afwijkende aantallen is als vrije tekst in te geven.
 • Registratie van datum, uur, containernummer, vervoerder tbv ontvangstregistratie is als vrije tekst in te geven.
 • Klantspecifieke handelingen zijn op diverse manieren in te voeren.

Inruimen

 • Automatische locatietoewijzing op basis van indeling magazijn en/of producteigenschappen (tabak niet bij rubber, CPR- classificatie, opslagtemperatuur, afmetingen artikel op lastdrager – Euro of blok pallet) is gedeeltelijk mogelijk voor pallet magazijnen. Uitsluitingen zijn mogelijk, K1/K2/K3 classificatie wordt gebruikt.
 • Toewijzing per partij. Momenteel wordt met de opdrachtgever geen rekening gehouden.

Opslag

 • Definitie van verschillende opslagmiddelen (palletstelling, stapelrekken, grondopslag, containers) is grotendeels mogelijk.
 • De loodsen zijn te verdelen naar aard (CPR, Palletstellingen, blokopslag), echter niet naar conditionering.
 • Overloop naar andere loodsen of gebieden zijn per product vast te leggen. Als de voorkeurslocatie vol is zijn er nog geen alternatieven. Een sub-klasse kan aan een magazijn gekoppeld worden.

Voorraad

 • De voorraad kan gereserveerd worden op basis van werkopdrachten die in omloop zijn (vrijgegeven).
 • Het blokkeren van voorraden, b.v. wanneer de test op het lab van rubber niet goed is, is in de volgende update gepland.
 • De voorraad is traceerbaar aan de hand van een lotnummer (PHM-palletnummer) tijdens het gehele traject. Vanaf de ontvangst tot en met de uitlevering aan de klant, dus inclusief interne verplaatsingen.
 • Tellen kan op vele manieren. De gehele voorraad, per loods of delen van de loods.
 • Telling op basis van per opdrachtgever/artikel in te stellen parameters (frequentie, ABC-indeling, etc.) is grotendeels mogelijk.
 • Voorraadcorrecties met verschillende redenen (schade, verschil, door wie en wanneer geconstateerd) kunnen worden vastgelegd.

Orders verzamelen

 • Orders zijn uit te splitsen over verschillende loodsen.
 • Een order picken uit bulklocaties is mogelijk.
 • U krijgt een signaal wanneer een order meer vraagt dan er aanwezig is.
 • Orders toewijzen op lotnummer/ batchnummer/ PHM nummer is mogelijk.
 • Op de werkorder kan een tijd en datum worden aangegeven zodat er een planning kan worden gemaakt.
 • Klantspecifieke info kan deels zichtbaar worden gemaakt (bv. pallet, verpakken, label).

Verzending

 • Een vrachtbrief/CMR wordt automatisch aangemaakt na het gereed melden van een pick opdracht.
 • Er wordt klantspecifiek per verzendeenheid een paklijst aangemaakt.
 • Er is een compleet registratiesysteem voor de emballage, inclusief het leeggoed.

Management info

 • Opslagduur per week, per klant, of zelfs per product volgens verschillende criteria (m, kg, palletplaats).
 • Via de werkorders verkrijgt men een gedeeltelijk overzicht van de handelingen per klant. Eventueel met info over tijdsduur zodat de normtijd getoetst kan worden.

Overige

 • De werkopdrachten kunnen instructies bevatten zoals labellen, bemonsteren, ompakken, klaarzetten, specifiek verpakken, etc.
 • Indien er gewerkt wordt met bulk en grijplocaties kunnen er bijvul opdrachten gegenereerd worden. Dit geschiedt automatisch op basis van per artikel in te stellen criteria (b.v. grijpvoorraad = 0, voorraad minder dan 10 stuks).
 • Routeplanning van de eigen wagen is niet aanwezig. Standaard programma’s als route66 zijn hiervoor zeer geschikt.
 • Rapportagelijsten voor wat betreft: Onderhanden werk (inslag, werkopdrachten en uitslag), voorraad per klant.
 • Opslag volgens verschillende criteria (m², m³, palletplaats), en is te koppelen aan de duur.
 • De vullingsgraad per loods, stelling of kluis kan deels deels grafisch in percentages worden weergegeven.
Interesse in een demo? Dat kan!