Veemflex

Waarborg voor een complete dienstverlening

De gegevens die tijdens de in- en uitslag van de goederen zijn ingegeven of genegeerd kunnen verder worden verwerkt door de financiële administratie. U kunt hiervoor ieder willekeurig financiëel pakket gebruiken dat kan werken met standaard Excel bestanden.

Het financiële pakket Profinad (Eveneens ontwikkfeld door Spike Technology Europe) kunt u zelfs rechtstreeks koppelen aan uw Veemflex CS!

Facturatie van de inslagen, opslag, uitslagen en allerhande bewerkingen worden hierdoor eenvoudig gefactureerd aan uw klanten en uiteraard direct verwerkt in uw boekhouding.