Veemflex

Goederen worden uit de voorraad gehaald

Binnen het uitslag-programma kunt u de betreffende uitslag-werkorder weer oproepen.

U kunt nu nog de gegevens van de werkorder aanpassen. Tevens kunt u hier de transporteur, documentsoort, uitslagdatum en aflevergegevens aanpassen. Het is mogelijk om meerdere batches of merken tegelijkertijd uit te slaan.