Veemflex

Achteraf gegevens muteren

Veemflex CS is ontwikkeld met oog op flexibele dienstverlening. Het aantal transacties is vrijwel onbeperkt en u bent in staat achteraf gegevens toe te voegen of te wijzigen.

Immers bij het aannemen van een opdracht zijn op voorhand vaak niet alle gegevens al beschikbaar.