Veemflex

Douane document

Afkorting Betekenis  Voorbeelddocument
A.TR Formulier die de herkomst van een product aangeeft en kan alleen in het handelsverkeer tussen de EU en Turkije gebruikt worden. Met dit formulier (welke aan gegeven vereisten moet voldoen) kan in voorkomende gevallen een verlaagd invoerrecht betaald worden. Of dit formulier recht geeft op een verlaagd invoerrecht wordt bepaalt door het oorsprongsprotol tussen de EU en Turkije. Dit oorsprongsprotocol moet altijd gecontroleerd worden om toepassing van dit formulier en recht op een verlaagd invoerrecht te bepalen.  Voorbeeld: A.TR leeg
 Voorbeeld: A.TR uitvoer
 Voorbeeld: A.TR invoer juist
 Voorbeeld: A.TR invoer onjuist
EX A Douaneaangifte die gedaan wordt bij het (weder)uitvoeren van communautaire goederen naar niet-EU-landen. De douaneregeling kan betreffen: uitvoer, wederuitvoer, passieve veredeling.  Voorbeeld: Uitvoer
DV1 Toelichting aangifte van gegevens inzake de douanewaarde (D.V.1)  Voorbeeld: DV.1
 Toelichting: DV.1
EUR.1 Formulier die de oorsprong van een product aangeeft. Met dit formulier (welke aan gegeven vereisten moet voldoen) kan in voorkomende gevallen een verlaagd invoerrecht betaald worden. Of dit formulier recht geeft op een verlaagd invoerrecht wordt bepaalt door het oorsprongsprotol tussen de EU en het betreffende land. Dit oorsprongsprotocol moet altijd gecontroleerd worden om toepassing van dit formulier en recht op een verlaagd invoerrecht te bepalen.  Voorbeeld: EUR.1 Leeg
 Voorbeeld: EUR.1 uitvoer
Factuurverklaring Een officiele verklaring op een factuur die de oorsprong van een product aangeeft. Met een factuur met een factuurverklaring (welke aan gegeven vereisten moet voldoen) kan in voorkomende gevallen een verlaagd invoerrecht betaald worden. Of een factuurverklaring recht geeft op een verlaagd invoerrecht wordt bepaalt door het oorsprongsprotol tussen de EU en het betreffende land. Dit oorsprongsprotocol moet altijd gecontroleerd worden om toepassing van een factuurverklaring en recht op een verlaagd invoerrecht te bepalen.
Form.A Formulier die de oorsprong van een product aangeeft. Met dit formulier (welke aan gegeven vereisten moet voldoen) kan in voorkomende gevallen een verlaagd invoerrecht betaald worden in Europa (dit formulier werkt ‘eenzijdig’/’unilateraal’ en kan alleen in de EU recht geven op een mogelijk verlaagd invoerrecht en niet in een derde land). Of dit formulier recht geeft op een verlaagd invoerrecht wordt bepaalt door de oorsprongsregels van de EU, welke zijn vastgelegd in de communautaire wetgeving (CDW en TVo.CDW). Deze oorsprongsregels moeten altijd gecontroleerd worden om toepassing van dit formulier en recht op een verlaagd invoerrecht te bepalen.  Voorbeeld: Form.A leeg
 Voorbeeld: Form.A ingevuld
IM A Douaneaangifte die gedaan wordt bij het (weder)invoeren van (niet-)communautaire goederen uit niet-EU-landen. De douaneregeling kan betreffen: vrij verkeer, wederinvoer na passieve veredeling, tijdlijke invoer.  Voorbeeld: Invoer
IM/EX B  Idem aan EX/IM A met dien verstande dat er een onvolledige aangifte gedaan wordt omdat nog niet alle gegevens bekend zijn of alle nodige documenten binnen (b.v. oorsprongsdocument).
T1 Douaneaangifte om niet-communautaire goederen binnen de EU en/of EVA-landen te vervoeren. De ontvangst van een dergelijk document moet altijd afgemeld worden in het NCTS systeem van de Douane.  Voorbeeld: T1 (TAD1)
T2 Douaneaangifte om communautaire goederen naar en/of door EVA-landen te vervoeren zodat je niet bij de grens van een EVA-land een aangifte ten invoer hoeft te doen maar dit mag doen op de plaats van bestemming waardoor het oponthoud aan de grens bij een EVA-land verminderd wordt. De ontvangst van een dergelijk document moet altijd afgemeld worden in het NCTS systeem van de Douane.  Voorbeeld: T2 (TSAD2) 
T2LF Herkomstbescheid voor vervoer van communautaire goederen over zee. Zie tevens “Aanvullend lesmateriaal”.  Voorbeeld: T2LF 
T5  Voorbeeld: Controle exemplaar T5 
Vergunning Voor diverse douaneregelingen, systemen, zekerheid stelling, etc. heeft u een vervunning nodig.