Van AGS naar DMS: een douanewijziging met impact op alle aangevers

 • Van AGS naar DMS: een douanewijziging met impact op alle aangevers

  Eind 2016 werd het douanesysteem SAGITTA volledig vervangen door het nieuwe aangiftesysteem AGS. Na een onstuimige beginperiode worden sindsdien alle opslag-, in- en uitvoeraangiften – die voorheen met SAGITTA werden verwerkt – in Nederland volledig afgehandeld via het douanesysteem AGS. Op dit moment werkt de Nederlandse Douane hard aan een grote update voor het AGS-systeem. 

  Deze nieuwe release is nodig ter voorbereiding op de laatste fase van de implementatie van AGS, ook wel bekend onder de naam AGS4. Het laatste onderdeel van de implementatie betreft de vervanging van de huidige oplossingen voor de maandaangifte SPA/GPA en VENUE. Deze douanewijziging heeft ook impact op alle aangevers die nu via AGS opslag-, invoer en/of uitvoeraangiften indienen bij de Douane. 

  Nederlandse Douane moet voldoen aan de eisen van het DWU

  In het Douanewetboek van de Unie (DWU), welke al sinds 1 mei 2016 van kracht is, staat dat alle aangiftegegevens elektronisch op basis van bijlage B van Verordening 2015/2446 (de GVo.DWU) moeten worden uitgewisseld. Als gevolg van dit Europees besluit dient de Nederlandse Douane het nieuwe EU Datamodel te implementeren binnen AGS.

  Het douanesysteem AGS krijgt na deze update tevens een nieuwe naam, namelijk: Douaneaangiften Management Systeem, afgekort met DMS. Behalve de naamswijziging heeft deze update óók impact op alle aangevers – alsmede de softwareleveranciers – die nu opslag-, in- en uitvoeraangiften indienen bij de Nederlandse Douane via AGS.

  Bedrijfsleven wacht op de definitieve MIG en User Manual 

  Volgens de Douane heeft deze wijziging een middel- tot grote impact. Softwareleveranciers kunnen de impact van de wijzigingen bepalen zodra de berichtspecificaties (MIG), inclusief de rules en conditions (User Manual), door de Douane zijn gepubliceerd. Volgens de huidige planning verwacht de Douane in februari 2020 de MIG en User Manual te publiceren, uitgaande van het gegeven dat er eind november (2019) binnen Europa een beslissing wordt genomen over het EU datamodel. 

  Naast de implementatie van het nieuwe datamodel verwacht de Douane ook een verbetering door te voeren voor het verwerken van controlebevindingen. Deze aanpassing houdt in dat de Douane straks, naar aanleiding van een controlebevinding, de benodigde aanvullende informatie ook via DMS kan opvragen aan de aangever en dat de aangever deze aanvullende informatie ook via DMS kan versturen.

  De overgang van AGS naar DMS: wat kunt u verwachten?

  Veemflex heeft als prefered supplier gekozen voor de douane software van Stratech. Stratech heeft als lid van het ADS (Alliantie Douane Softwareleveranciers) de concept MIG al gezien en heeft op donderdag 11 juli 2019 een bespreking met de Douane hierover gehad. Echter kan pas na publicatie van definitieve MIG en User Manual door de softwareleveranciers en het bedrijfsleven worden bepaalt welke wijzigingen moeten worden doorgevoerd. De overgang van AGS naar DMS heeft sowieso impact op uw douanesoftware en met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bedrijfssystemen (ERP, WMS Veemflex) alsmede de interfaces tussen de verschillende systemen.

  De Douane streeft ernaar dat alle aangevers, die nu opslag-, in- en/of uitvoeraangiften indienen via AGS, uiterlijk vrijdag 1 juli 2022 volledig over zijn op DMS. Voor het migreren van alle bedrijven van AGS naar DMS gaat de Douane een vergelijkbare implementatiestrategie hanteren als dat ze destijds bij de overgang van SAGITTA naar AGS hebben gedaan. Hoewel er momenteel nog veel onduidelijkheden zijn, dient u als aangever alvast rekening te houden met deze wijziging en daar waar mogelijk (financiële) middelen en capaciteit te reserveren.

  Wenst u reeds meer informatie over DMS of andere douanezaken? Neem dan contact met ons op.