Nederland koploper veilig werken met gevaarlijke stoffen

 • Nederland koploper veilig werken met gevaarlijke stoffen

  In Nederland wordt veiliger gewerkt met gevaarlijke stoffen dan in het buitenland. Dat blijkt uit het Nationaal Onderzoek Gevaarlijke Stoffen.

  Nederland koploper veilig werken met gevaarlijke stoffen
  Foto: Broekman Logistics

  In Nederland gevestigde bedrijven zijn unaniem van mening dat in Nederland, door een betere veiligheidscultuur, er veiliger word gewerkt met gevaarlijke stoffen dan in het buitenland. ‘Regels worden beter gehanteerd en wij hebben professionelere en beter opgeleide medewerkers.’ Dit blijkt uit een recent gehouden onderzoek van ondernemersvereniging evofenedex onder veelal internationaal opererende bedrijven. Veiligheidskundigen, management en directie uit de chemische industrie, groot-en detailhandel en logistieke sector is gevraagd naar hun visie op de veiligheid rondom gevaarlijke stoffen.

  Volgens evofenedex werken in Nederland circa 100.000 mensen met gevaarlijke stoffen. Zij zorgen voor een vijfde van de Nederlandse export.

  Veiligheid staat hoog op de agenda

  Negentig procent van de bedrijven geeft aan dat veiligheid hoog op de agenda staat binnen de eigen onderneming. Het Nederlandse bedrijfsleven ziet ook verbeterpunten om de veiligheid bij het werken met gevaarlijke stoffen op een nog hoger plan te brengen. Zo biedt de regelgeving volgens een kwart van de ondervraagden te weinig ruimte voor innovatie zoals het gebruik van de digitale vrachtbrief of de inzet van drones. Ook moeten wij er in Nederland voor waken om scherpere regels dan de internationale vastgestelde voorschriften te hanteren. 34 Procent van de bedrijven geeft aan dat de complexiteit van de regelgeving hen omzet kost en dat regelgeving te vaak aan verandering onderhevig is.

  Adequaat optreden bij incident

  Het bedrijfsleven is goed op de hoogte van de meldplicht die zij hebben bij een incident en weten ook waar zij deze melding moeten doen. Er zijn wel serieuze zorgen over de staat van de hulpverlening. Een derde van de bedrijven maakt zich dusdanig zorgen dat men verwacht dat de overheid niet in staat is om adequaat op te treden bij een incident. De uitkomsten van het onderzoek worden door evofenedex gedeeld met beleidsmakers, inspectiediensten en de politiek met als doel om de veiligheid in Nederland op een nog hoger plan te brengen.