Waarborg voor een complete dienstverlening

De gegevens die tijdens de in- en uitslag van de goederen zijn ingegeven of genegeerd kunnen verder worden verwerkt door de financiële administratie. U kunt hiervoor ieder willekeurig financiëel pakket gebruiken dat kan werken met standaard ASCII-bestanden.

Het financiële pakket Profinad (Eveneens ontwikkfeld door Spike Software & Services) kunt u zelfs rechtstreeks koppelen aan uw Veemflex CS!