ADR

Image

Regelgeving

Het Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’ is het verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Meer weten?


R-zinnen

R = (Risk) zinnen die de specifieke risico's aangeven van gevaarlijke producten.

Meer weten?

Image

Image

S-zinnen

S = (Safety) zinnen die aanbevelingen inhouden om het product zo veilig mogelijk te verwerken.

Meer weten?


H-zinnen

Op verpakkingen van alle gevaarlijke stoffen dienen de H-zinnen voor te komen. Gevaarlijke stoffen of mengsels van gevaarlijke stoffen moeten volgens de voorschriften van GHS ingedeeld worden in één of meerdere categorieën.

Meer weten?

Image

Image

P-zinnen

Op verpakkingen van alle gevaarlijke stoffen dienen de P-zinnen voor te komen. Gevaarlijke stoffen of mengsels van gevaarlijke stoffen moeten volgens de voorschriften van GHS ingedeeld worden in één of meerdere categorieën.

Meer weten?